โปรดอ่าน
E-mail  Password     
WebsiteHomeRegister
จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ
* กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ
* ห้ามนำรูปลามกอนาจารมาโพสต์
* ห้ามทำสิ่งผิดกฏหมายบนเวบบอร์ด
 
 จำหน่ายหนังสือกฎหมาย คู่มือสอบ
 รวมข้อสอบ ครู กทม. กรุงเทพมหานคร ภาค ก. (รวมข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมคำเฉลยละเอียด) ใหม่ล่าสุดปี 56
0    Refer to


รวมข้อสอบ ครู กทม. กรุงเทพมหานคร ภาค ก. (รวมข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมคำเฉลยละเอียด) ใหม่ล่าสุดปี 56
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.1017535_th

รวมข้อสอบ ครู กทม. กรุงเทพมหานคร ภาค ก. (รวมข้อสอบ 500 ข้อ พร้อมคำเฉลยละเอียด) ใหม่ล่าสุดปี 56
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2556
รูปแบบ : ปกอ่อน


สารบัญ
-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ครูผู้ช่วย ครั้ง 1/2556
สำนักงานคณะกรรมการข้อราชการกรุงเทพมหานคร
ภาคก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวินนัย คุณจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
1.สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานคร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3.วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4.กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
4.1กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
4.2กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4.3กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคคลกรทางการศึกษา
4.4กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.5กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
4.6 พระราชกฤษฎีการระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1.ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถใน
การคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
2.ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษา
การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ
การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยคและคำศัพท์
3.ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล
และอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินนัย คุณธรรมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 75คะแนน)
1.วินัยและการรักษาวินัย
2.คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
4.จรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.สมรรถนะวิชาชีพครู

ราคา 169 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.1017535_th

ค่าจัดส่งพัสดุ = 30 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน)
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 45 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน)
ค่าจัดส่ง EMS = 70 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน)

รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=83379??=th

*** สั่งซื้อง่ายๆ เพียงแค่ ***
1. โอนเงินค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ (ถ้าต้องการมากกว่า 1 เล่ม โปรดสอบถามค่าจัดส่ง)
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล Line WhatApps หรือ ส่งข้อความเข้ามือถือ (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน 10.00-19.30 น.)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (24 ชม.ทุกวัน)
LINE ID : attorney285
WhatsApp : 0867748337
โทรสาร 02-903-0080 ต่อ 1555
ร้านตั้งอยู่ เลขที่ 2100/24 ซ.รามคำแหง 24/2 (ซ.พนาสิน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)
Topic No. 3
Attorney285.com
18:24 , 12 Jul 2013
0
0
User not verified 
[ Home ]Simple yet powerful - Q&A - Free Advertising - สังคมชาวเรือ -